Referenties

 

Opdrachten uitgevoerd voor:

Alcatel Nederland B.V. –  ANWB  –   AgentschapNL  –  ABN-AMRO  –  Amsterdam Airport Schiphol  –   Asea Brown Boveri   –  Akzo Nobel Chemicals  –  Barts  –  Defensie Telematica Organisatie  – Dagblad de Telegraaf  –  D.H.V.  –   Essent  –  Gemeente Zaanstad  –  Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam  –  Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam  – Holland Casino  –  IBFD  –  Ingenieursbureau Amsterdam  –  K.L.M.  –  Lyppens  – Kempler Instituut Nederland  –  Koninklijke Marine CAWCS  – K.N.R.M.  –  Ministerie van Binnenlandse Zaken  –  Mobiliteitscentrum Gemeente Zaanstad  –  Mobiliteitscentrum Nederlandse Spoorwegen    –  Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen  –  Ministerie van Verkeer en Waterstaat  – Nederlands Meet Instituut  –  New Metropolis  –  Nuon  –  Notariskantoor Voorhuis  – Notariskantoor Moesker  –   Nederlandse Spoorwegen   –  NS Opleidingen

 Oracle  Nederland  –  Van Ommeren  –   Ordina   –  Woningstichting Patrimonium  –  Praxis   –  Provincie Flevoland  –  Pasta e Basta  –  PRC Bouwcentrum  –  Prorail  –   Pharma Partners  –   Quest  –  Raet  –  Royal Haskoning  –   Roccade Civility  –  Rijksdienst voor het Wegverkeer  –   Rijkswaterstaat  –   Saen Wonen  –  Shell Nederland Raff.  –  SenterNovem  –  Stork Engineers & Contractors   –  Stichting Spoorweg Pensioenfonds  –  Stiichting Bureaus Jeugdzorg Haaglanden/Zuidholland  –  Senefelder Misset Grafisch Bedrijf  –  Start Uitzendbureaus  –  Staatstoezicht Mijnen  –  Stork Screens  –  Syntens  –  TNO  –  Telenorma  –  Triton  –  Triple M engineering & contracting –  Groothandel Vegro   –  Vector Aandrijftechniek  –  Vermeer Bouwgroep  –  VPRO  –   Wegener Sijthoff  –  Welkom  –   Wolters Noordhof  –  Woodpecker   –  Woonstichting Zomers Buiten  –  Woonbron  –  Woonzorggroep Wilgaerden  – Zorg en Welzijngroep Spijkenisse  –   Zantingh  –  Zuiderziekenhuis.